Postingan

Menampilkan postingan dari Juni 10, 2018

APA BOLEH MEMBACA SURAT SELAIN AL FATIHAH DI RAKAAT KE 3 DAN 4 ?

PSL/090615/SHALAT/006 . Assalamu'alaikum APA BOLEH MEMBACA SURAT SELAIN AL FATIHAH DI RAKAAT KE 3 DAN 4 ? . Membaca surat Al Fatihah dengan lirih di rakaat ketiga dan keempat. Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa ulama Syafi’iyah berpendapat, rakaat ketiga dilakukan sama dengan rakaat kedua, yang berbeda hanyalah bacaan yang tidak dijaherkan (tidak dikeraskan). . Abu Bakr Al Hishniy berkata, “Tidak dianjurkan untuk membaca surat lain selain Al Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat menurut pendapat yang lebih kuat. Kecuali jika sebagai makmum masbuk, maka surat selain Al Fatihah masih dibaca pada rakaat ketiga atau keempat. Demikian pendapat dari Imam Syafi’i.” (Kifayatul Akhyar, hal. 160). . Namun sebenarnya sesekali membaca surat lain setelah Al Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat itu dibolehkan. Berdasarkan hadits berikut, Dari Abu Sa’id Al Khudri, bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa membaca surat di shalat Zhuhur pada rakaat pertama dan kedua pa